ინტერაუდიტი კორპორაცია
”ინტერაუდიტი”
    
ჩვენს შესახებ საქმიანობა თანამშრომლები კლიენტები კონტაქტი  
ვალუტის კურსი

ამინდი დღეს
       შპს ”ინტერაუდიტი” საქმიანობის მთელ პერიოდში მოემსახურა 3500-მდე კლიენტს, მათ შორის აღვნიშნავთ რამოდენიმე მსხვილ კომპანიას:

       1. სააქციო საზოგადოებები:
      - სააქციო საზოგადოება ”ავია სერვისი”;
       - სააქციო საზოგადოება ”ნავთობის საერთაშორისო კორპორაცია ”;
       - სააქციო საზოგადოება ”რკინა-ბეტონი”;
       - სააქციო საზოგადოება ”გაზო-აპარატის ქარხანა”;
       - სააქციო საზოგადოება ”ელექტროტექნიკური ქარხანა”;
       - სააქციო საზოგადოება ”თავთუხი”;
       - სააქციო საზოგადოება ”სასკო”;
       - სააქციო საზოგადოება ”ეგრისი”;
       - სააქციო საზოგადოება ”ვერე XXI”.

      2. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებები:
       - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ”ახალი ქსელები”;
       - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ”პელიკომი”;
       - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ”ორთაჭალა ენერჯი”;
       - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ”აირ ჯორჯია”;
       - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ”გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებისა და კატასტროფის ცენტრი”;
       - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ”უშბა”;
       - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ”აკა”;
       - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ”დოკი”;
       - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ”ყუმური”;
       - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საფეხბურთო კლუბი ”ვიტჯორჯია”;
       - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ”ჰოლდერი”;
       - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ”ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა”;
       - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საფეხბურთო კლუბი რუსთავის ”ოლიმპი”;
       - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ”ბათუმის წყალი”;
       - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ”აჭარგანათება”;
       - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ”სასკო”.

       3, სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ საწარმოებს:
       - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ”საქართველოს რკინიგზა”;
       - სააქციო საზოგადოება ”თბილგაზი”;
       - სააქციო საზოგადოება ”საქწყალმშენი”;
       - სააქციო საზოგადოება ”ვაზიანი 2000”;
       - სააქციო საზოგადოება ”ო. ღუდუშაურის სახ. ტრავმატოლოგიისა და ორთოპედიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი”;
       - სააქციო საზოგადოება ”ტრავმატოლოგი”;
       - სააქციო საზოგადოება ”კ. ჩაჩავას სახელობის პერინატალური და მეანობა-გინეკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი”;
       - სააქციო საზოგადოება ”პოლმედსერვისი”;
       - სააქციო საზოგადოება ”რესპუბლიკუეი ოფთამოლოგიური ცენტრი”;
       - სააქციო საზოგადოება მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო ”რესპუბლიკა”;
       - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ”კომპანია საქთხევადგაზი”;
       - თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია.

       4. სამინისტროები და სახელმწიფო ფონდები:
       - საქართველოს სოციალური უზრუნველყოფის ერთიანი სახელმწიფო ფონდი;
       - საქართველოს განათლების სამინისტრო;
       - საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო;
       - საქართველოს ქონების მართვის სამინისტრო;
       - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
       - სსიპ ”საზოგადოებრივი მაუწყებელი”.

       5. უცხოური კომპანიები.
       - ”ჯონსონი და ჯონსონის მედიკალ ლიმიტედის წარმომადგენლობა საქართველოში”.

       ასევე კომპანიის აუდიტორებს მონაწილეობა აქვთ მიღებულ ერთობლივ პროექტებში საერთაშორისო ხუთეულის კომპანიებთან, როგორიცაა ”Ernst & Young” (საქართველოს რკინიგზის ძირითადი საშუალებების და მარაგების ინვენტარიზაცია 2005 წელი), ”PricewaterhouseCoopers” (საქართველოს ელექტროკავშირის ფინანსური აუდიტი 1998-1999 წწ).
კომპანიას ადგილზე (გერმანიაში) განხორციელებული აქვს აუდიტორული მომსახურეობა ისეთ ცნობილ საერთაშორისო გადაზიდვების კომპანიისათვის, როგორიცაა "Willi Betz" 1998-1999 წწ.
© 2009 Ltd"Ariasi"
საიტის დამზადება
ჩვენს შესახებ | საქმიანობა | თანამშრომლები | კლიენტები | კონტაქტი