რატომ ჩვენ

ქვემოთ წარმოგიდგენთ იმ კომპანიების არასრულ სიას, რომლებსაც შპს „ინტერაუდიტმა“ დარსეების დღიდან დღემდე სხვადასხვა მიმართულებით გაუწია აუდიტორული მომსახურეობა.
ვფიქრობთ, რომ პოტენციურ დამკვეთს მათი მასშტაბები და სოლიდურობა აძლევს ნათელ წარმოდგენას იმაზე, თუ რატომ უნდა აირჩიოს შპს „ინტერაუდიტი“.

დამკვეთთა ნუსხა,  სადაც გაწეული გვაქვს ქონების შეფასებასთან დაკავშირებული აუდიტორული მომსახურეობა 2006 წლიდან დღემდე

 • სააქციო საზოგადოება „საქართველოს ბანკი“;
 • სააქციო საზოგადოება „ქართუ ბანკი“;
 • სააქციო საზოგადოება „თი ბი სი ბანკი“;
 • სააქციო საზოგადოება „ვი თი ბი ბანკი ჯორჯია“;
 • სააქციო საზოგადოება „ბაზის ბანკი“;
 • სააქციო საზოგადოება „ბი თი ეი ბანკი“;
 • სააქციო საზოგადოება „ინვესტ ბანკი“;
 • სააქციო საზოგადოება „კორსტაბდარტ ბანკი“;
 • სააქციო საზოგადოება „ბანკი კონსტანტა“;
 • სააქციო საზოგადოება `საქართველოს რკინიგზა~
 • სააქციო საზოგადოება ~თბილგაზი;
 • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი”;
 • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “მცხეთის წყალი”;
 • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “რუსთავის წყალი”
 • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება `ახალი ქსელები~;
 • საქართველოს სოციალური უზრუნველყოფის ერთიანი სახელმწიფო ფონდი.
 • საქართველოს განათლების სამინისტრო;
 • საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო;
 • საქართველოს ქონების მართვის სამინისტრო;
 • სსიპ `საზოგადოებრივი მაუწყებელი~;
 • საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
 • საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია;
 • საქართველოს პარლამენტი;
 • საქართველოს შსს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი (სოდ-ი);
 • საქართველოს შსს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი (კუდ-ი);
 • საქართველოს შსს პოლიციის აკადემია;
 • საქართველოს შსს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი;
 • სსიპ საზღვრის დაცვის დეპარტამენტი.

კომპანიამ ფინანსურ ანგარიშგებაზე და სხვა სახის აუდიტორულ-საკონსულტაციო მომსახურეობა გაუწია შემდეგ ორგანიზაციებს

-    სააქციო საზოგადოება „ავია სერვისი“;
-    სააქციო საზოგადოება „ნავთობის საერთაშორისო კორპორაცია“;
-    სააქციო საზოგადოება „რკინა ბეტონი“;
-    სააქციო საზოგადოება „გაზო აპარატის ქარხანა“;
-    სააქციო საზოგადოება „ელექტროტექნიკური ქარხანა“;                                                                                 
-    სააქციო საზოგადოება „თავთუხი“;
-    სააქციო საზოგადოება „სასკო“;
-    სააქციო საზოგადოება `ეგრისი~.
-    სააქციო საზოგადოება `ვერე XXI~.

-    შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი”;
-    შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “მცხეთის წყალი”;
-    შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “რუსთავის წყალი”
-    შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება `ახალი ქსელები~;
-    შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება `პელიკომი~;
-    შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება `ორთაჭალა ენერჯი~;
-    შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება `აირ ჯორჯია~;
-    შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება `გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებისა და კატასტროფის ცენტრი~;
-    შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება `უშბა~
-    შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება `აკა~ და სხვა 1500-მდე იურიდიული პირი.
-    შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება `დოკი~
-    შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება `კია მოტორს ჯორჯია~
-    შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება `ბათუმის საზღვაო ნავსადგური~
-    შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება `ფრანს ავტო;~
-    შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება `კავკასუს მოტორსი~
-    შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საფეხბურთო კლუბი `კოლხეთი 1913~
-    შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საფეხბურთო კლუბი `გაგრა~
-    შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საფეხბურთო კლუბი `ზუგდიდი~
-    ააიპ საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის სპარტაკი
სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ საწარმოებს:
-    შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება `საქართველოს რკინიგზა~
-    სააქციო საზოგადოება ~თბილგაზი;
-    სააქციო საზოგადოება `საქწყალმშენი~
-    სააქციო საზოგადოება `ვაზიანი 2000~;
-    სააქციო საზოგადოება `ო.ღუდუშაურის სახ. ტრამვატოლოგიისა და ორთოპედიის ს/პ/ და კ/ე ცენტრი;
-    სააქციო საზოგადოება `ტრავმატოლოგი~
-    სააქციო საზოგადოება `კ.ვ. ჩაჩავას სახელობის პერინატალური და მეანობა-გინეკოლოგიის სამეცნიერო – კვლევითი ინსტიტუტი~;
-    სააქციო საზოგადოება `პოლმედსერვისი~;
-    სააქციო საზოგადოება `რესპუბლიკური ოფთალმოლოგიური ცენტრი~;
-    სააქციო საზოგადოება მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო `რესპუბლიკა~;
-    შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება `კომპანია საქთხევადგაზი~;
სამინისტროები და სახელმწიფო ფონდები
-    საქართველოს სოციალური უზრუნველყოფის ერთიანი სახელმწიფო ფონდი.
-    საქართველოს განათლების სამინისტრო;
-    საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო;
-    საქართველოს ქონების მართვის სამინისტრო;
-    სსიპ `საზოგადოებრივი მაუწყებელი~;
-    საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
-    საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია;
-    საქართველოს პარლამენტი;
-    საქართველოს შსს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი (სოდ-ი);
-    საქართველოს შსს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი (კუდ-ი);
-    საქართველოს შსს პოლიციის აკადემია;
-    საქართველოს შსს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი;
-    სსიპ საზღვრის დაცვის დეპარტამენტი.