ინტერაუდიტი კორპორაცია
”ინტერაუდიტი”
    
ჩვენს შესახებ საქმიანობა თანამშრომლები კლიენტები კონტაქტი  
ვალუტის კურსი

ამინდი დღეს
მოგესალმებით ჩვენს ვებ-საიტზე!
      შპს აუდიტურ საკონსულტაციო კორპორაცია ”ინტერაუდიტი” (საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საბჭოს ლიცენზია 8 N 016 გაცემული იქნა 1999 წლის 20 სექტემბერს უვადოდ, დაფუძნებულ იქნა 1995 წლის მაისში რეგისტრაციის N03/4-8) წარმოადგენს რიგით პირველ აუდიტორულ ფირმას საქართველოში.
      საზოგადოების ჩამოყალიბების მისია იყო საქართველოში მაღალხარისხიანი, საერთაშორისო სტანდარტების აუდიტურ-საკონსულტაციო მომსახურების დანერგვა და შესაბამისი მენტალიტეტის დამკვიდრება.
      საზოგადოებაში საქმიანობენ სერთიფიცირებული აუდიტორები და ბუღალტრები, მაღალკვალიფიცირებული ექსპერტ-ფინანსისტები, იურისტები, რომელთაც გააჩნიათ აღნიშნულ სფეროში მოღვაწეობის მინიმუმ 5 წლის სტაჟი.
დასაქმებულია 5 სერთიფიცირებული აუდიტორი და 12 სხვადასხვა კვალიფიკაციის ექსპერტი. მათ გააჩნიათ საჭირო ენობრივი და ტექნიკური (კომპიუტერული) კვალიფიკაცია.
© 2009 Ltd"Ariasi"
საიტის დამზადება
ჩვენს შესახებ | საქმიანობა | თანამშრომლები | კლიენტები | კონტაქტი