სასამართლო დავა და არბიტრაჟი

სასამართლო დავა და არბიტრაჟი ჩვენი კომპანიის მრავალწლიანი პრაქტიკა და გამოცდილება საშუალებას გვაძლევს მაღალკვალიფიციურ, პროფესიონალურ დონეზე, დამკვეთის სურვილის შემთხვევაში მათი სახელით მივიღოთ მონაწილეობა სასამართლო (საარბიტრაჟო) დავებში.