საგადასახდო დავები

ჩვენ დავიცავთ თქვენს ინტერესებს საგადასახადო ორგანოების წინაშე. გთავაზობთ საგადასახადო შემოწმების დროს მაკონტროლებელ ორგანოებთან ურთიერთობას, მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდებას, უწყვეტ კომუნიკაციას და სადაო საკითხების განხილვას. ასევე ჩვენ დაგეხმარებით საგადასახადო საჩივრის მომზადებაში, წარმომადგენლობას გაგიწევთ ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში განხილვის დროს და დავიცავთ თქვენს ინტერესებს.