სამეწარმეო სამართალი

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ მომსახურეობას ისეთ თემებთან დაკავშირებით, როგორიცაა ფირმების შერწყმა, რეორგანიზაცია, ლიკვიდაცია, ნატურით გაყოფა (გამოყოფა), შეძენა, კორპორატიული რესტრუქტურიზაცია. კომპანიის შეფასება და გასხვისება. ასევე გთავაზობთ მიმდინარე იურიდიულ მომსახურებას ადგილობრივი და საერთაშორისო კომპანიებისთვის, რომელთა საქმიანობას ერთდროულად რამდენიმე ქვეყნის ან ტერიტორიის იურისდიქციის ასპექტები ეხება. ჩვენი კომპანიის გამოცდილება საშუალებას გვაძლევს აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით მოგაწოდოთ კომპეტენტური რჩევები და წარმოგიდგინოთ პროფესიონალურ დონეზე მომზადებული შესაბამისი ანგარიშები.