სახელმწიფო შესყიდვის (ტენდერის) სამართლებრივი მხარდაჭერა

მომსახურების შეძენას წლის განმავლობაში.
ჩვენს კომპანიას დიდი გამოცდილება აქვთ სახელმწიფო შესყიდვების (ტენდერების) იურიდიული მხარდაჭერის მიმართულებით.
ჩვენ კარგად ვიცით ტენდერში მონაწილე კლიენტების საჭიროება და მიზნები, ასევე ის წესები, რომელსაც ითვალისწინებს სახელმწიფო შესყიდვები.
გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებას:

 

  • რეკომენდაციები შესყიდვის პროცედურასა და სისტემასთან დაკავშირებით
  • სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება
  • კონსულტაცია სატენდერო დოკუმენტების მომზადების დროს ან წარმოდგენილი დოკუმენტების შემოწმება
  • საკონკურსო კომისიასთან ურთიერთობა კონკურსის პირობების დაზუსტების მიზნით
  • მონაწილის რეგისტრაცია ელექტრონულ სისტემაში და დოკუმენტების გაგზავნა