ბუღალტერია

ბიზნეს გეგმა

რეგისტრაცია

კონსულტაცია

   შპს აუდიტურ საკონსულტაციო კორპორაცია ”ინტერაუდიტი” (საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საბჭოს ლიცენზია 8 N 016 გაცემული იქნა 1999 წლის 20 სექტემბერს უვადოდ, დაფუძნებულ იქნა 1995 წლის მაისში რეგისტრაციის N03/4-8) წარმოადგენს რიგით პირველ აუდიტორულ ფირმას საქართველოში. 

   საზოგადოების ჩამოყალიბების მისია იყო საქართველოში მაღალხარისხიანი, საერთაშორისო სტანდარტების აუდიტურ-საკონსულტაციო მომსახურების დანერგვა და შესაბამისი მენტალიტეტის დამკვიდრება.

   საზოგადოებაში საქმიანობენ სერთიფიცირებული აუდიტორები და ბუღალტრები, მაღალკვალიფიცირებული ექსპერტ-ფინანსისტები, იურისტები, რომელთაც გააჩნიათ აღნიშნულ სფეროში მოღვაწეობის მინიმუმ 5 და მაქსიმუმ 20  წლის სტაჟი.

   დასაქმებულია 5 სერთიფიცირებული აუდიტორი და 18 სხვადასხვა კვალიფიკაციის ექსპერტი. მათ გააჩნიათ საჭირო ენობრივი და ტექნიკური (კომპიუტერული) კვალიფიკაცია. 

კომპანიამ  სხვადასხვა სახის აუდიტორულ-საკონსულტაციო მომსახურეობა გაუწია შემდეგ ორგანიზაციებს

- სააქციო საზოგადოება „ავია სერვისი“;

- სააქციო საზოგადოება „ნავთობის საერთაშორისო კორპორაცია“;

- სააქციო საზოგადოება „რკინა ბეტონი“;

- სააქციო საზოგადოება „თავთუხი~“

- სააქციო საზოგადოება „სასკო“;

- სააქციო საზოგადოება „ეგრისი“.

- სააქციო საზოგადოება `ვერე XXI~.

 

- შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ახალი ქსელები~“

- შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება“`პელიკომი“;

- შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება `“ორთაჭალა ენერჯი“;

- შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „აირ ჯორჯია“;

- შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებისა და კატასტროფის ცენტრი“;

- შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „უშბა“;

- შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „აკა“ და სხვა 1500-მდე იურიდიული პირი.

 

სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ საწარმოებს:

- სააქციო საზოგადოება „საქართველოს რკინიგზა“;

- სააქციო საზოგადოება „თბილგაზი“;

- სააქციო საზოგადოება `“საქწყალმშენი“;

- სააქციო საზოგადოება „ო.ღუდუშაურის სახ. ტრამვატოლოგიისა და ორთოპედიის ს/პ/ და კ/ე ცენტრი“;

- სააქციო საზოგადოება „ტრავმატოლოგი“;

- სააქციო საზოგადოება „კ.ვ. ჩაჩავას სახელობის პერინატალური და მეანობა-გინეკოლოგიის სამეცნიერო – კვლევითი ინსტიტუტი“;

- სააქციო საზოგადოება „პოლმედსერვისი“;

- სააქციო საზოგადოება „რესპუბლიკური ოფთალმოლოგიური ცენტრი“;

- სააქციო საზოგადოება „მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო `რესპუბლიკა“;

- შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „კომპანია საქთხევადგაზი“;

 

სამინისტროები და სახელმწიფო ფონდები

- საქართველოს სოციალური უზრუნველყოფის ერთიანი სახელმწიფო ფონდი.

- საქართველოს განათლების სამინისტრო;

- საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო;

- საქართველოს ქონების მართვის სამინისტრო;

- სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“;

- საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

- საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია;

- საქართველოს პარლამენტი;

- საქართველოს შსს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი (სოდ-ი);

- საქართველოს შსს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი (კუდ-ი);

- საქართველოს შსს პოლიციის აკადემია;

- საქართველოს შსს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი;

- სსიპ საზღვრის დაცვის დეპარტამენტი.

შპს “ინტერაუდიტი”-ს ხელმძღვანელი არის პარლამენტთან არსებული `ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სტანდარტების~ კომისიის მდივანი.

შპს “ინტერაუდიტი” არის ჟურნალ “გადასახადები”-ს დაარსების ინიციატორი და ძირითადი დამფუძნებელი, ასევე მჭიდრო ურთიერთობა აქვს როგორც სახელმწიფო, ისე არასამთავრობო საფინანსო ინსიტუტებთან.

შპს “ინტერაუდიტმა” პირველად განახორციელა მასთან დასაქმებულ აუდიტორთა პროფესიული რისკის დაზღვევა 2002 – 2003 წლებში ისეთ ცნობილ სადაზღვევო კომპანიაში, როგორიცაა `PORTLAND INSURANCE GROUP~ -ში, სადაც საერთო სადაზღვევო თანხამ შეადგინა 2 374 000 აშშ დოლარი. რაშიც შპს “ინტერაუდიტს“ უნაღდო ანგარიშსწორებით გადახდილი აქვს 40 000 ლარი. 

 

სიახლეები